"Het geheugen van de Franciscus"

Waarom deze naam ?

 

Op 1 september 2017 namen drie

oud-gedienden - meester Hans Pullens , meester Hans Haer en juf Yolanda van Z  - officieel afscheid van de Franciscus.

 

Daarmee verdween niet alleen 125 jaar onderwijservaring, maar tevens het grootste deel van "het geheugen" van de school. Ook meester Henk de Ruijter was in 2013 al met pensioen gegaan en daarmee bleven alleen juf Louise D. en juf Marijke de G. als echte oud-gedienden over.


In die periode hebben de drie laatste mannen van het toenmalige team besloten deze website te gaan samenstellen; ten eerste om alle herinneringen en gebeurtenissen vast te leggen voor de volgende generaties, maar ook omdat we het leuk vonden om elkaar na het werkzame leven nog geregeld te zien. Natuurlijk weten we dat we nooit volledig kunnen zijn, maar we hebben wel geprobeerd de belangrijkste informatie te verzamelen van vóór 1975, het jaar dat de Franciscusschool 50 jaar bestond.

De periode ná 1975 is naar onze opvatting redelijk volledig en voorzien van veel relevante, nuttige, amusante en vooral lezenswaardige informatie. We missen echter nog steeds veel informatie én foto's van de periode 1975-2005, het tijdperk vóór de digitale fotografie.

 

Helpt u ons aan nieuw materiaal ?

Mocht u nog lezenswaardige informatie of foto's hebben die u niet terugziet op onze site, willen wij u verzoeken deze informatie te scannen of digitaal te fotograferen en per email te sturen naar geheugen.franciscus@gmail.com

Wij kunnen alle hulp gebruiken om de site zo volledig mogelijk te krijgen. U zult begrijpen dat de beslissing over uiteindelijke plaatsing van het toegestuurde materiaal ligt bij de redactie van deze site. 

 

Bescherming persoonsgegevens.

Inherent aan het maken en onderhouden van deze website is het plaatsen van fotomateriaal. De laatste tientallen jaren geven ouders bij inschrijving toestemming voor het plaatsen van foto's op de website, maar voordien speelde dat natuurlijk niet. Wij zijn uiteraard uiterst zorgvuldig geweest met het plaatsen van teksten en foto's. Mocht u echter op deze website toch foto's en/of teksten tegenkomen waaraan u om wat voor reden dan ook geen toestemming kunt verlenen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen middels bovengenoemd e-mailadres, zodat we e.e.a kunnen aanpassen c.q. verwijderen.

 

Privacyverklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onze website heeft op geen enkele manier de intentie om persoonlijke gegevens van bezoekers, zoals IP-adressen en e-mailadressen  te gebruiken en/of op te slaan. Daarom bestaat er ook geen mogelijkheid om op welke manier dan ook rechtstreeks en openbaar  te reageren op deze site. We hebben geen nieuwsbrief, geen forum, geen gastenboek of blog en geen ruimte voor reactie, abonnement en/of direct contact, anders dan genoemd emailadres. We gebruiken alleen voornamen (plus eventuele initialen),  met name als die gelinkt zijn aan een foto. We gebruiken bij de namen (ook bij die van de leerkrachten) de voornaam plus de initialen van de achternaam en verder gebruiken we geen andere personalia. Wij, als samenstellers van deze website, vinden het wel wenselijk om onze volledige naam te gebruiken. Van andere personen die ook met hun volledige naam worden genoemd, hebben wij hun schriftelijke toestemming daarvoor. 

Het belangrijkste dat wij willen,  is (oud-) leerlingen en betrokkenen via deze website hun schoolherinneringen laten herbeleven.  

Er is één mogelijkheid tot  correspondentie, namelijk via het e-mailadres dat is bedoeld  voor vragen, opmerkingen, correcties en aanvullingen. (zie boven).

 

We werken nog steeds met veel plezier aan de verdere uitbreiding van deze website en zijn trots op het resultaat.

 Hans Pullens.
Hans Pullens.
Henk de Ruijter.
Henk de Ruijter.
Hans Haer.
Hans Haer.