Schooljaar 2019 - 2020.


Schooltuintjes in de vakantie  -  september 2019.

 

Ook dit jaar was het tijdens de grote vakantie weer mogelijk om in je schooltuintje te werken. 

De man met de groenste vingers van IJmuiden, (ex-) meester Henk de Ruijter was elke vrijdag aanwezig in de schooltuintjes en de kinderen die dat wilden, kwamen langs om hun tuintje te onderhouden.

Het stond er allemaal weer prachtig bij: handenvol aardappelen, pompoenen zo groot als een voetbal en met name de zonnebloemen reikten dit jaar bijna tot de hemel.


Ateliers op school  -  10 oktober 2019

Om binnen het drukke lesprogramma ruimte en aandacht te creëren voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen zijn we dit schooljaar gestart met ateliers. Dit is een werkvorm, waarbij kinderen niet alleen in hun eigen groep werken. De leerlingen van twee jaargroepen worden gehusseld en werken twee weken achter elkaar aan één opdracht. Daarna wisselen ze van opdracht, zodat ze dus vier weken lang creatief bezig zijn. Door te werken in ateliers kunnen de kinderen aan een grotere opdracht werken of juist een expressieve kunstvorm nader bekijken. We denken hierbij aan activiteiten op het gebied van handvaardigheid, zoals het maken van een mozaïek, maar ook aan zang en dans.  Jarno uit groep 8 Nederlands kampioen kart - 14 oktober 2019

 

Na een lang en spannend seizoen is het Jarno uit groep 8 gelukt om Nederlands kampioen karten te worden. De uitgangspositie vóór dit raceweekend was al goed, maar het kampioenschap moest nog wel even worden binnengehaald. Tijdens de drie manches moest er één keer in de top worden geëindigd en dat lukte; met twee derde plaatsen en een overwinning was het wel duidelijk: Jarno is Nederlands kampioen!

Je weet het maar nooit:  Misschien hebben wij de opvolger van Formule I Max V. wel op onze school !


"Leerkracht light"  -  'n oplossing voor het lerarentekort ?  -  november 2019.


Kennismaken met het voortgezet onderwijs  -  21 november 2019.

Iedere leerling in groep 8 krijgt ermee te maken: naar welke school wil/kan ik volgend jaar? Als school houden wij ons uitvoerig bezig met deze belangrijke stap en helpen de leerlingen en hun ouders om een zo goed mogelijke keuze te maken. Eén van de activiteit is het bezoeken van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens deze bezoeken die plaats vinden onder schooltijd kunnen de kinderen sfeer proeven en verschillende activiteiten uitvoeren om zo goed mogelijk voor zichzelf vast te stellen of deze school iets voor ze is.

Deze keer waren we in het Tech Lab. van het Technisch College Velsen. Behalve een rondleiding door het gebouw hebben de kinderen ook geboord, gezaagd en getimmerd aan een mooi werkstuk, dat ze aan het eind van de dag mee mochten nemen naar huis.Kerstactie "save the children"  -  december 2019.

Juist gedurende de gezellige decembermaand waar we samenkomen, samen vieren en samen zijn, vinden we het belangrijk ons te realiseren hoe goed we het met elkaar hebben. Wij willen onze leerlingen vertellen dat dit niet vanzelfsprekend is en dat wij in een tijd van overvloed ook aandacht moeten hebben voor kinderen die het minder goed hebben. De stichting "save the children" had op 13 december de officiële foute kersttruiendag om aandacht te vragen voor deze kinderen. Wij ondersteunen dit initiatief van harte en organiseerden dus onze eigen foute kersttruiendag op donderdag 19 december. Deze ochtend kwam een groot deel van ons team op school in zo'n foute trui om aandacht te vragen voor dit goede doel. Ouders en kinderen konden hun aandeel leveren door geld te doneren in één van de collectebussen die door de school heen stonden opgesteld. Dit leverde het mooie bedrag op van € 443,70 voor het goede doel. Goed initiatief, juf Martine ! Hartelijke dank allemaal !

 


Kerstviering in het studiecentrum  -  19 december 2019

Natuurlijk hadden we ook dit jaar weer onze traditionele kerstviering. Toen we deze morgen op school kwamen, werden we toegezongen door de leerlingen van groep 7a; wat een leuk idee zo'n kerstkoor bij het begin van de schooldag. Tijdens de vieringen luisterden we naar mooie gedichten en wensen die onze leerlingen hadden gemaakt. Deze stonden geschreven op de droomkaarsen en veel kinderen hadden een mooie wens geschreven voor de kinderen ergens anders op deze wereld die het niet zo goed hebben als wij. Kerstliedjes werden gezongen en de leerlingen van de groepen 8 speelden op een mooie manier het kerstverhaal.Schaken voor scholieren - zondag 1 februari 2020

Op zondag 1 februari hebben Stijn en Sophie namens de Franciscusschool meegedaan aan het schaaktoernooi. Helaas was er geen Franciscusteam, maar gelukkig had meester Maarten een goed idee. Onze leerlingen konden aanschuiven bij het team van de Brederode Dalton school.

Onze kanjers hebben geschaakt tot het uiterste. Stijn heeft nieuwe technieken geleerd, zoals het "herdersmatje"en het team van Sophie behaalde de eerste plaats. Hopelijk kunnen we volgend jaar een eigen team afvaardigen. Stijn en Sophie: Gefeliciteerd!Basketballers in de finale - 7 maart 2020.

In het verleden heeft onze school heel vaak de eerste prijs gewonnen bij het jaarlijkse basketbaltoernooi, dus is het fijn dat ook dit jaar weer  een groep enthousiaste spelers en speelsters meedoet. In de voorjaarsvakantie zijn de voorrondes gespeeld en ons team haalde de finalepoule. Op zaterdagavond 7 maart brandde de strijd los. De tribunes in de sporthal waren goed bezet met enthousiaste supporters. Eerst werden de halve finales gespeeld en daarin was de grote favoriet Zefier onze tegenstander. Na een dappere strijd werd helaas met 0-6 verloren en moesten onze kanjers aantreden in de troostfinale tegen het Kompas-West. De vele trainingsuurtjes met coach Maarten betaalden zich nu uit, want we wonnen met 10-4 en gingen met een trots gevoel en de beker voor de derde prijs weer tevreden naar huis.Gezamenlijk thema - film - maart 2020.

Begin maart is er een start gemaakt met het nieuwe gezamenlijke thema : film. In elke bouw vinden verschillende activiteiten plaats op het gebied van film en dat alles onder leiding van gastdocente Lotte.

De middenbouw gaat een film maken met de titel "Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal" en de eerste decorstukken zijn al klaar. Het ziet er nu al veelbelovend uit!  (redactie: deze activiteit sluit aan bij een eerder actie in de middenbouw beschreven op deze site bij 11 februari 2016. )


In verband met de uitbraak van het Corona-virus medio maart 2020 hebben we deze leuke activiteit helaas niet voort kunnen zetten. Wellicht even in de wachtkamer tot volgend schooljaar.


Uniek: basisscholen gesloten i.v.m. Corona-virus  -  15 maart 2020Eindtoetsen in groep 8 geschrapt  -  17 maart 2020.

Er komt geen centrale eindtoets voor kinderen in groep acht van het basisonderwijs. Dat heeft minister Slob van onderwijs besloten om de werkdruk voor leerkrachten te verminderen. Zij zijn momenteel druk bezig met het organiseren en geven van thuisonderwijs. 

Slob: "We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor alle leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen". 

 

Leerlingen in groep acht hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen.

Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van een middelbare schoolopleiding.

 

Bron: NOS.nl
 

2 april 2020.

 

Bron: IJmuider Courant.We missen elkaar  -  15 april 2020.

Het zijn rare tijden waarin de leerkrachten hun leerlingen missen en verlangen naar "de goede ouwe tijd".  Dat niet alleen wij de kinderen missen, maar de kinderen ook de leerkrachten, bleek half april . Een leerling van groep acht stond voor de deur van de school met een zelfgemaakte taart. Wij hebben samen met de op dat moment op school aanwezige leerkrachten gesmuld van deze zeer smakelijke taart.

Wat een hartverwarmende actie. Super bedankt !!


We mogen weer !!  -  11 mei 2020.

Na acht weken thuisonderwijs,  je klasgenoten missen en voor de leerkrachten de kinderen missen, was het op maandag 11 mei dan weer zo ver: de kinderen komen weer naar school. Het ene deel van de dag zijn ze op school voor instructie en het andere dagdeel werken ze thuis aan de opdrachten. Maar wat misschien nog wel belangrijker was.....we konden elkaar weer zien en spreken en een groot deel van de tijd werd dan ook besteed aan het uitwisselen van allerlei ervaringen en gedachten.

Van tevoren was iedereen op de hoogte van onderstaand plan voor het gecontroleerd en veilig betreden en verlaten van de school, maar ook de verzamelplekken per groep op het schoolplein waren bekend en de hygiënische maatregelen bijvoorbeeld voor het gebruik van de computers en het reinigen van de handen bij binnenkomst.
Delen uit onze berichtgeving over halen en brengen, veiligheid en hygiëne.

                                                                          Vrijdag,  8 mei 2020.

Beste ouders en verzorgers,

 

Wat zijn we blij dat de scholen weer voorzichtig de lessen in de schoolgebouwen mogen opstarten.  Gisteren heeft u vanuit Atlant, ons schoolbestuur een algemene brief ontvangen over de heropening van de scholen na de meivakantie.

 

De schooldagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

We hebben de groepen opgedeeld in een ochtendshift en een middagshift. De exacte indeling krijgt u in een apart bericht.

De schooltijden voor shift 1 zijn van 8.30 uur tot 11.00 uur en voor

shift 2 van 12.00 uur tot 14.30 uur. De hekken gaan 10 minuten vóór schooltijd open.

 

De ouders kunnen niet in de school. Wilt u de leerkracht spreken, stuur dan een mail of bel de school. Ná schooltijd (tot 17.00 uur) of op woensdagochtend neemt de leerkracht dan contact met u op.

 

We verzoeken alle ouders om ook buiten het hek anderhalve meter afstand te houden en elkaar de ruimte te geven om de kinderen te halen en te brengen.

                                                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veiligheid.

 

Vanwege de veiligheidsregels die zijn uitgevaardigd door de overheid zullen alle volwassenen onderling anderhalve meter afstand moeten houden. De leerkrachten zullen deze afstand ook zo veel mogelijk bewaren tegenover de kinderen; de kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. De groepen zullen apart van elkaar bewegingsmomenten op het plein hebben en ook onderling zullen kinderen uit verschillende groepen zoveel als mogelijk uit elkaar gehouden worden.

 

Hygiëne.

 

Er zijn door de school extra hygiënemiddelen aangeschaft en ook wordt de school extra schoongemaakt. Met name tafels, deurklinken, toiletten en kranen zullen extra aandacht krijgen. Tussen 11.00 uur en 12.00 uur zal er tevens extra worden schoongemaakt voordat de volgende shift naar school komt.

 

In alle groepen zullen extra hygiënemiddelen aanwezig zijn. Wij willen u vragen om uw kind de handen te laten wassen voordat ze naar school komen.  Op school zullen we alle kinderen bij binnenkomst wat handgel laten gebruiken. Wanneer uw kind thuis komt, willen wij u vragen weer de handen te laten wassen.

 

De leerkrachten zullen in de groepen  extra aandacht besteden aan de manier van handen wassen, het gebruik van de computers, toiletgebruik en algemene hygiëne.


Natuurlijk zijn er ook in de groepen veiligheidsmaatregelen getroffen. De opstelling van de tafels en stoelen is aangepast teneinde voldoende ruimte te creëren tussen de leerkracht en de kinderen, want hierbij moet zo veel  mogelijk rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Sommige groepen stonden opgesteld in hoefijzervorm en andere weer in lange rijen, zoals in een vliegtuig. De gekozen opstelling hing af van de beschikbare ruimte in het lokaal. Op verzoek van een deel van de leerkrachten zijn in de groepen ook schermen geplaatst; deze worden vooral gebruikt aan de instructietafel, wanneer de kinderen dus voor individuele instructie dichtbij de leerkracht moeten zitten. Een prima oplossing.


Met het opstellen van de tafels en stoelen is steeds rekening gehouden met het feit dat de leerlingen, wanneer zij door de klas moesten lopen, bijv. voor toiletbezoek niet in de zone van de leerkracht terecht zouden komen. Onnodig lopen was dan ook niet toegestaan.


De schooltuintjes liggen er verlaten bij - 13 mei 2020.

In deze bijzondere tijd gaat de natuur gewoon zijn eigen gang.

De bollen die door de kleuters en groep 3-leerlingen zijn geplant zijn prachtig en inmiddels kijken we voorzichtig vooruit naar de komende groeiperiode. Helaas is het voor de kinderen van groep 5  de komende tijd nog niet mogelijk om aan de slag te gaan in de schooltuin. Wel hebben we ervoor gezorgd dat de tuin er netjes bij ligt. Alles is omgeploegd.

We gaan een plan bedenken voor de komende maanden waarbij we zullen moeten kijken welke rol de kinderen hier in kunnen en mogen vervullen. Voor de huidige groepen 5 geen leuk bericht maar we moeten onze prioriteiten stellen in de korte tijd dat de kinderen weer op school mogen komen. We houden u en de kinderen op de hoogte! Hoe gaat het met .........?  -  27 mei 2020.

Naast het allesoverheersende nieuws over Corona en alle gevolgen voor het onderwijs, kregen wij onderstaand artikel toegestuurd dat u wellicht ook interessant zult vinden. Leuk om even iets anders te lezen !

(bron IJmuider Courant).


Alle groepen zijn weer compleet  -  maandag 8 juni 2020.

Nu alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school mogen komen, zien we ook dat het een stuk drukker is op het schoolplein. Het halen en brengen verloopt goed, maar we moeten elkaar de ruimte blijven geven.

We vragen de ouders de tijd te nemen om de kinderen naar school te brengen of te halen. Gun iedereen de ruimte. We zorgen dat de hekken langer openblijven, zodat we de aantallen beter kunnen spreiden. We hebben het volste vertrouwen in iedereen die betrokken is bij onze school en rekenen dan ook op hun medewerking.

We hebben iedereen er nogmaals op gewezen steeds dezelfde uitgang te gebruiken.

Ook leerlingen die met de fiets naar school zijn gekomen, moeten eerst de uitgang uit en kunnen dan omlopen tussen de huizen door naar de fietsenstalling. Op deze manier moeten we voorkomen dat verkeersstromen elkaar kruizen.

 

Tijdens het thuiswerken zijn alle chromebooks uitgeleend aan de leerlingen die thuis niet konden beschikken over een computer of laptop. Op maandag 8 juni zijn ze allemaal weer ingeleverd en worden vóór gebruik in de groepen eerst  allemaal nagekeken en uiteraard grondig gereinigd.

 

Met de hulp van iedereen hebben en hadden wij onze zaakjes goed voor elkaar en zodoende zullen we - met nog vier weken te gaan -  het einde van dit bizarre schooljaar probleemloos halen.


Marshmallow-challenge in 5b - 15 juni 2020

 

Maandag 15 juni hebben wij de marshmallow-challenge gedaan. Hiervoor moesten we een gebouw van spaghetti en tape maken. Eerst maak je een vorm die stevig en hoog moet zijn. Je moet er voor zorgen dat de toren niet omvalt. Dus eerst moet je de onderkant goed vastmaken en daarna ga je bouwen.

Het is een samenwerk-opdracht en het was heel leuk om te doen.

 

Geschreven door Lily en Annabelle uit 5B.Formatie 2020-2021 - "Het jasje wordt te klein" -  19 juni 2020.

De formatie voor het nieuwe schooljaar is bekend en wat blijkt: we zijn uit ons jasje gegroeid. 

Met 6 nieuwe kleutergroepen en een combinatiegroep 3/4 komt onze school volgend jaar op 20 groepen en dat past eenvoudig niet meer in het huidige gebouw.  Gelukkig hebben we een mooie en passende oplossing gevonden in de dependance aan de Heerenduinweg. Deze week heeft de schoolleiding een bezoek gebracht aan het gebouw en we zien mooie kansen om het onderwijs voor onze groepen 6 daar vorm te geven. Op dit moment zijn we druk met het inrichten van de nieuwe lokalen. Alles wordt tot in de puntjes voorbereid: meubilair, schoonmaak, computers, netwerk en ga zo maar door....het zal de leerlingen van groep 6 volgend schooljaar aan niets ontbreken. Het zeehavenmuseum in groep 5 a - 24 juni 2020.

IJmuiden is zonder twijfel de enige juiste plek voor het zeehavenmuseum, want beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het gebouw van de oude visserijschool is het zeehavenmuseum gerealiseerd met heel veel moois op maritiem gebied: het ontstaan van IJmuiden tijdens het graven van het Noordzeekanaal, het loodswezen, de KNRM en natuurlijk Radio Scheveningen.....dit alles en veel meer vind je terug in het zeehavenmuseum.

 

"Juf Inge van dit museum is bij ons in de groep geweest Ze heeft ons veel verteld en wij hebben mooie kunstwerken gemaakt, zoals een huis in de natuur en de kanaalgravers uit 1865".

Groetjes van Dion en Lucas uit 5A.

 


Activiteitenweek in plaats van kamp - juni 2020

Corona gooide roet in het eten wat betreft het kamp voor de groepen acht. Daarom hebben wij een speciale afscheidsweek georganiseerd. Deze week geen rekenen, taal en spelling, maar activiteiten in en rond de school. Levend stratego in het bos (wat de boswachter overigens niet zo'n goed idee vond ), het Zweedse renspel op het veldje bij de Heerenduinen, een sport- en spelmiddag met meester Maarten en een bezoek aan de Watergeus, waar de kinderen zelf vlotten hebben gebouwd en een survivalparcours hebben afgelegd en natuurlijk was er ook nog tijd om even lekker te zwemmen. Al met al een geslaagde week. ( tekst juf Manouk groep 8 - met dank! ).


Afscheidsfilm in plaats van musical - juni 2020

Het afscheid van de groepen 8 verliep dit jaar vanwege alle coronamaatregelen iets anders. De kinderen hebben ontzettend hard gewerkt aan een zelfgeschreven eindfilm. Na de meivakantie werd in eerste instantie gestart met halve groepen en daarom werkte elk groepje een scene uit. Gelukkig mochten we later met de hele groep tegelijk naar school en mocht er ook weer gezongen worden. Hét  moment om alles samen te voegen en de film te laten eindigen met een lied. In het verhaal vindt een groepje kinderen een tijdcapsule met daarin een i-pad. Daarop staan verschillende apps, die ons langs de verschillende onderdelen van het verhaal brengen. We waren blij met deze uit nood geboren invulling van het afscheid en het resultaat was om trots op te zijn. Uitzwaaien groep 8 en afscheidsavond - 29 juni 2020

Op maandagochtend 29 juni werden de leerlingen van de groepen acht traditiegetrouw uitgezwaaid door alle leerlingen van de school. Dit keer bleven de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 in het klaslokaal en zwaaiden en applaudisseerden voor de langsrennende leerlingen van groep acht. Buiten stonden de ouders coronaproof opgesteld in een erehaag. Een heel speciale manier van afscheid nemen ! 

Diezelfde maandagavond kwamen de kinderen weer naar school voor de afscheidsavond, inclusief de première van de eindfilm. We hebben gezamenlijk gegeten, met dank aan de barbecue-meesters ! Er stond een photobooth opgesteld, waarmee de kinderen allerlei foto´s konden maken met verschillende achtergronden, attributen en klasgenoten, met als resultaat een heel leuke herinnering aan dit afscheid.

Deze avond hebben we flink gefeest en gedanst. Voor de laatste keer werd er verstoppertje gespeeld in de school en er was een quiz met alle aanwezige leerkrachten. Aan het eind van de avond haalden de ouders hun kinderen op en gezamenlijk werd - in gezinsvorm lopend over de rode loper - de school verlaten en zodoende de basisschoolperiode feestelijk afgesloten. Hoewel het een compleet ander afscheid werd dan wat we gewend waren, hebben wij en de kinderen met volle teugen genoten. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. 

Officieel afscheid op de rode loper


Super bedankt voor uw inzet - 3 juli 2020.

Aan het einde van het schooljaar bedanken wij altijd de ouders, die zich op een bijzondere wijze voor de school hebben ingezet.

Om te beginnen onze hartelijke dank aan de leden van de medezeggenschapsraad en de ouderraad.  Meedenken met het onderwijsproces helpt ons om het onderwijs nog beter vorm te geven; de MR op inhoudelijk gebied en de OR op uitvoerend gebied.  Beide groeperingen zijn voor ons van groot belang.

 

Dank aan de ouders van de leerlingen van de groepen acht voor het prachtige afscheidscadeau: boeken en spelletjes voor het studiecentrum en in de groepen. 

 

Uiteraard konden wij ook dit jaar niet zonder de luizenpluisouders, leesmoeder en -vaders, hulpouders bij het continurooster en alle andere ouders die op welke manier dan ook actief zijn geweest voor de school. U zorgt voor de krenten in de pap.  Door uw hulp konden wij extra activiteiten organiseren, die niet standaard in het onderwijsprogramma passen. Door de hulp van u allen konden wij als team dit bizarre schooljaar toch tot een goed einde brengen. 


De groepen van 2019 - 2020.